GRADERINGSKRAV

Som en egen stil, eller underavdelning till Combat Ju Jutsu, har Sentō Ryu egna graderingskrav. Överlag delas bältena in i tre kategorier, monkyu och dan. Tänk på att varje träningspass är en gradering i sig själv, och varje steg mot målet tar dig lika långt – är lika viktigt. Vissa delar av träningen, t ex Kangeiko eller tävlingar, är inte obligatoriska, men ger dig en chans att visa vem du är och vad du kan, vilket har betydelse inför graderingarna.

MON

Mon-graderna är färgade streck på vita bälten, samma grader som kyu-bältena nedan. Mon-graderna används endast för barn, som kan graderas av utsedda instruktörer för barngrupper. Grönt, blått och brunt mon-bälte har normalt ett svart fält för färgade streck och stilbrodyr, och detta är bältets högra sida. Vänster sida är normalt för namnbrodyr.

KYU

Kyu-graderna är färgade bälten, vitt (6 kyu), gult (5 kyu), orange (4 kyu), grönt (3 kyu), blått (2 kyu) och brunt (1 kyu). Även halva bälten (vitt/gult, osv) kan användas, primärt för ungdomar, och den ”högre färgen” bärs uppåt. Det är upp till varje dan-graderad instruktör att gradera elever upp till och med 1 kyu, men det skall dokumenteras. Stilen kan broderas på höger sida, namnet på vänster sida.

DAN

Dan-graderna kan delas upp i fyra kategorier:

 • 1-3 Dan, Shodan, Nidan, Sandan. Svart bälte. Titel Sensei. Framför allt tekniska meriter, eller tävlingsmeriter.
 • 4-5 Dan, Yondan, Godan. (Även rött/svart bälte. Titel även Renshi.)* Framför allt tekniska meriter, tävlingsmeriter och/eller t ex tränarmeriter på minst klubbnivå.
 • 6-8 Dan. (Även rött/vitt bälte. Titel även Kyoshi.)* Framför allt organisatoriska (t ex förbund/federation) eller teoretiska meriter (motsvarande forskning), att man har lärt upp ett större antal tävlande/instruktörer på lägre nivå (eller ett färre antal på högre nivå), eller vara en ansedd tränare på högre nivå än klubbnivå.
 • 9-10 Dan. (Även rött bälte. Titel även Hanshi.)* Reserverat för de som har lagt en livstid på att bevara, utveckla och sprida Combat Ju Jutsu.
 • * Renshi, Kyoshi och Hanshi är så kallade Shogo-grader, som inte egentligen är knutna till Dan-graderna. Vår idé är att ta upp detta inför graderingen till respektive bälte, och ”passa på” samtidigt, i den mån det är tillämpligt. Efter 3 Dan är detta ändå krav vi tycker att man kan ställa på ett svartbälte.

En Dan-gradering sker alltid inför en graderingskommitté, bestående av minst tre Dan-graderade. För att vara en av de tre ordinarie i graderingskommittén måste man ha lägst samma Dan-grad som skall delas ut, men minst en i graderingskommittén måste ha minst en grad över graden som skall delas ut. Detta kan kanske inte alltid upprätthållas, men det måste ändå alltid vara en rimlig nivå. Att bli graderad till 3 Dan av tre 2 Dan-graderade, 4 Dan av tre 3 Dan-graderade och 5-6 Dan av tre 4 Dan-graderade är naturligtvis helt uteslutet, att betraktas som oseriöst. För att vara med i graderingskommittén skall man vara graderad i Combat Ju Jutsu, eller Ju Jutsu från en organisation som klubben är ansluten till. Adjungerad ledamot av graderingskommittén kan vem som helst med svart bälte eller motsvarande nivå vara. Minst tre måste skriva under diplomet.

En svartbältesgradering skall vara avgiftsfri. ”Obligatoriska” kostnader för tex bälte kan t ex klubben stå för. Extra kostnader för saker som inte är obligatoriska, men som är på uppmaning av den graderande, får klubben avgöra om den som graderar skall betala för.

Tre diplom skall utfärdas på en Dan-gradering. Ett tillfaller den graderande, ett skall hängas upp i dojon, och ett skall vara i reserv eller hängas upp på annat lämpligt ställe. Ett svart bälte skall införskaffas, om inte den graderande sedan tidigare har ett svart bälte som kan fortsätta användas.

Krav på den graderande:

 • Vara allmänt skötsam.
 • Ha uppnått en viss minimiålder (16, 18, 21, 25, 30, 36 år för respektive 1-6 Dan). Under 18 år heter graden 1 Dan ”Shodan-ho”, alltså juniorsvartbältesgrad.
 • Ha haft sin nuvarande grad under en viss tid. Huvudregeln är 2 år till 1 Dan, sedan 2 år till 2 Dan, 3 år till 3 Dan, osv. Så länge det är rimligt kan det dock räcka att snittet stämmer, med minst ett år mellan graderingarna.
 • Vara medlem i en Combat Ju Jutsu-klubb.
 • Ha kunskaper i Combat Ju Jutsu som lever upp till förväntningarna till graden, och förstås ha den föregående graden utan att tvivel har väckts. Undantag kan gälla för hederstitlar, honoris causa.

På en gradering kan nedanstående moment ingå. Vilken mängd och svårighetsgrad är upp till graderingskommittén att fastställa tillsammans med den graderande innan graderingen. Ju svårare det är att fastställa, desto viktigare är det att graderingskommittén får rimligt med tid på sig att förbereda sig. För att göra graderingen till en större händelse skall helst flera graderingar slås samman till en, när det är tillämpligt. Det är då viktigt att de olika momenten passar ihop tematiskt, annars kan det vara bättre att dela upp det på flera graderingar ändå. Det är också bra om så många svartbälten som möjligt involveras – lägre graderade som Uke, högre graderade som Joseki. Det skall alltid vara officiellt vem som skall graderas, när graderingen sker, och på vilka grunder.

 • Kata. En Kata från en internationell organisation är alltid accepterad. En Kata fastställd av en klubb kan vara accepterad.
 • Sparring. Sparring i olika former, mot mer eller mindre kvalificerat motstånd. Meningen med sparringen är inte nödvändigtvis att den graderande skall ”vinna”, utan det handlar om att dels visa sitt tekniska kunnande, och dels att utsättas för ett ”eldprov”.
 • Uppvisning av tekniker. Om uppvisningen är i form av en Kata som inte faller under kategorin Kata ovan måste det finnas ett syfte och en motivering, samt vara i förväg accepterat och formaliserat.
 • Tävling, ej på klubb- eller lokal nivå.
 • Fördjupning i teori, historia eller motsvarande.
 • Svart bälte eller motsvarande nivå i en annan kampsport, vars innehåll helt eller delvis kan anses vara en del av Combat Ju Jutsu.
 • För att gradera till 6 Dan krävs gedigna insatser på riksnivå som instruktör/tränare, landslagstränare, domare, kommittéordförande/ledamot, eller arbeta aktivt med någon form av förtroendeuppdrag inom nationell eller internationell Ju Jutsu under lång tid.
 • För att erhålla 7 Dan krävs gedigna insatser på riksnivå som landslagstränare, domare, utskott/arbetsgrupp/projekt inom nationell eller internationell Ju Jutsu, eller arbeta aktivt med någon form av förtroendeuppdrag under lång tid, samt gedigna internationella insatser. Hit räknas även internationella domaruppdrag.
 • Hedersgrader kan delas ut vid särskilt lämpliga tillfällen, t ex (minst) fem år efter bortgång, (minst) tio år efter senaste gradering eller vid någon händelse eller något jubileum utöver det vanliga.

Det kan naturligtvis alltid finnas undantag från ovanstående i extraordinära fall.

ÖVERGÅNG FRÅN ANNAN STIL

Om man gästtränar hos oss kan man naturligtvis ha på sig ett bälte från den stil/kampsport som man har. Vid mer regelbunden träning är det kanske lämpligast att ha på sig ett vitt bälte om man inte har något högre bälte i någon form av Ju Jutsu, eller det bälte man har i Ju Jutsu. I samråd med instruktören kan man sedan göra upp om nästa gradering blir en bekräftelsegradering till den grad man redan har, eller en gradering till nästa bälte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *