JIGO-WAZA

Jigo-waza är självförsvarsdelen av Ju Jutsu. ”Ju Jutsu” där självförsvarsteknikerna är huvuddelen av träningen är vanligt i Sverige, men kallas egentligen för Goshin Jutsu. Hos oss är Jigo-waza inget stort Continue reading

SVARTBÄLTESGRADERING 4

Graderingen är preliminärt satt till ”hösten 2020”, och det preliminära programmet nedan kommer att uppdateras efter hand. Graderande: Ola Håkanson, Mikael Nilsson och Fredrik Sjövall till 2 Dan, Daniel S. till Continue reading

SVARTBÄLTESGRADERING 3

2018-12-15 Graderande: Ola Håkanson till 1 Dan, Henrik Wendel till 3 Dan. Bengt Svensson hedersgraderades till 8 Dan. Joseki: Bengt Svensson, 7 Dan, Kent Ånmo, 3 Dan, Armando Baeza Soto, 4 Continue reading