JIGO-WAZA

Jigo-waza är självförsvarsdelen av Ju Jutsu. ”Ju Jutsu” där självförsvarsteknikerna är huvuddelen av träningen är vanligt i Sverige, men kallas egentligen för Goshin Jutsu. Hos oss är Jigo-waza inget stort Continue reading

SVARTBÄLTESGRADERING 4

Då en pandemi kom i vägen blev det ingen svartbältesgradering under 2020. Förhoppningsvis kan vi istället genomföra en under 2021.

SVARTBÄLTESGRADERING 3

2018-12-15 Graderande: Ola Håkanson till 1 Dan, Henrik Wendel till 3 Dan. Bengt Svensson hedersgraderades till 8 Dan. Joseki: Bengt Svensson, 7 Dan, Kent Ånmo, 3 Dan, Armando Baeza Soto, 4 Continue reading