GRADERING 2022

Vår Yudansha-kalender är förstås alltid preliminär. Anledningen till att vi ens har den är, förutom själva planerandet i sig, att vi inte vill dela ut ett svart bälte för att Continue reading

WAMA

World Alliance of Martial Arts är en ideell, demokratisk samlingsorganisation för kampsportare. Vi vill vara med i olika stilobundna sammanslutningar, för att få ett större utbud av läger och annat. Continue reading

SVARTBÄLTESGRADERING 4

Då en pandemi kom i vägen blev det ingen svartbältesgradering under 2020. Förhoppningsvis kan vi istället genomföra en under 2021.

SVARTBÄLTESGRADERING 3

2018-12-15 Graderande: Ola Håkanson till 1 Dan, Henrik Wendel till 3 Dan. Bengt Svensson hedersgraderades till 8 Dan. Joseki: Bengt Svensson, 7 Dan, Kent Ånmo, 3 Dan, Armando Baeza Soto, 4 Continue reading

GRADERINGSKRAV

Som en egen stil, eller underavdelning till Combat Ju Jutsu, har Sentō Ryu egna graderingskrav. Överlag delas bältena in i tre kategorier, mon, kyu och dan. Tänk på att varje träningspass är Continue reading

YUDANSHA-KALENDER

Då en svartbältesgradering kräver en hel del förberedelser för både den som skall gradera och för klubben måste man självklart ha en bra planering. I vår Yudansha-kalender försöker vi därmed Continue reading

KURO OBI #3

En central figur i idén som så småningom blev Sentō Ryu Ju Jutsu var Roger Bjelk. Han var en väldigt duktig kampsportare redan innan han började träna Combat Ju Jutsu, med Continue reading

KYOSHI

KYOSHI – 教士 Bengt Svensson började träna Combat Ju Jutsu 1983 (7 Dan 2008), och han ledde MBK under många år. 2012 var det tänkt att han skulle leda Ju Jutsu-sektionen Continue reading

BUSHIDŌ

BUSHIDŌ – 武士道 Bushidō är den hederskodex som Samurajerna följde, och vars grundprinciper är viktiga för åtminstone traditionella kampsportare världen över än i dag. Vi lever efter sju stycken grundprinciper. Rättrådighet. Mod. Continue reading

SHIDŌ-SHA

SHIDŌ-SHA – 指導者 Henrik Wendel började sin kampsportsbana 1994. Först en termin judo, och gult bälte. Efter en flytt till Malmö blev det istället Combat Ju Jutsu, svart bälte 2008 och Continue reading